Brand er en af de mest ødelæggende ting, der kan ske i et hjem. Den beskadiger eller ødelægger ikke kun ejendommen, men sætter også livet på dem, der befinder sig indenfor, på spil. For at beskytte dig selv og din familie mod brandens farer er det vigtigt at være opmærksom på de almindelige årsager til brande, hvordan man forebygger dem, og hvad man skal gøre, hvis der opstår en brand. I denne artikel får du oplysninger om brandsikkerhed, herunder hvad du skal gøre og hvad du ikke skal gøre.

Tips til brandforebyggelse

Brandforebyggelse er et af de vigtigste aspekter af Brandsikring. Der er en række ting, du kan gøre for at forhindre, at der opstår brand i dit hjem. Nogle af de vigtigste tips til brandforebyggelse er bl.a:

– Hold brændbare materialer som aviser, tøj og møbler væk fra varmeapparater og varmekilder

– Installere røg- og kuliltealarmer i dit hjem og kontrollere dem regelmæssigt

– Sørg for, at stearinlys er placeret på stabile overflader og aldrig efterlades uden opsyn

– Aldrig at bruge kogeapparater som rumvarmere

– At trække stikket ud af stikkontakten til apparater, når de ikke er i brug

– At lukke spjældet i pejsen, når den ikke er i brug

– At have en korrekt vedligeholdt ildslukker til rådighed i tilfælde af en brandnødsituation

Hvad skal du gøre, hvis der går ild i dit hjem?

Hvis dit hjem bryder i brand, er der en række ting, du bør gøre for at beskytte dig selv og din familie. Det første, du bør gøre, er at komme ud af huset. Forsøg ikke selv at bekæmpe branden – overlad det til de professionelle. Når du er kommet sikkert udenfor, skal du ringe til brandvæsenet og give dem så mange oplysninger som muligt om branden. Gå ikke ind i huset igen – det er ikke sikkert.Hvis nogen er fanget i huset, skal du forsøge at redde dem, hvis det er sikkert at gøre det. Hvis du ikke kan nå frem til dem, skal du fortælle det til brandvæsenet, som så vil forsøge at redde dem.

Når du er ude af huset, skal du gå hen til et sikkert sted, hvor brandvæsenet kan finde dig. Forsøg ikke at komme ind i huset igen, før brandvæsenet har givet dig grønt lys.

Hvad skal du ikke gøre i en brand?

Der er en række ting, du ikke bør gøre, hvis dit hjem bryder i brand. For det første må du ikke gå i panik. Det vil kun gøre situationen værre. For det andet skal du ikke forsøge at bekæmpe branden selv – overlad det til de professionelle.